Materijali

Objet30 Orthodesk može radi sa 3 vrste materijala:

  • Prozirni biokompatibillni polimer (MED610)
  • VeroGlaze (MED620)
  • VeroDentPlus (MED690)

Materijal MED610 je proziran bio kompatibilan, te je testiran sukladno standardu DIN EN ISO 10993-1: 2009. Taj se standard odnosi na citotoksičnost, genotoksičnost, kasnu hipersenzitivnost, te USP plastike klase VI koji uključuje test iritacije, akutne sistemske toksičnosti, i implantacije. Materijal je idealan za primjenu koja zahtijeva kontakt s kožom duži od 30 dana ili kratkotrajan kontakt sa sluznicom do 24 sata.

Materijali VeroGlaze (MED620) i VeroDentPlus (MED690) namjenjeni su izradi detaljnih modela zubala i zubnih navlaka. Materijal VeroGlaze dolazi isključivo u bijeloj boji, dok je materija VeroDentPlus bež boje.

Sva tri materijala su dovoljno kruta za izradu prototipova ili čak i funkcionalnih dijelova ovisno o potrebnim mehaničkim karakteristikama.